Для тих, хто, насправді, має ціль

Навіщо впроваджувати систему НАССР? Хто, обов'язково, повинен це зробити?

Принципи НАССР зобов’язані впровадити у себе всі підприємства харчової промисловості незалежно від форм власності та масштабів діяльності, за виключенням домашніх господарств та підприємств, що провадять первинне виробництво (збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин). Впровадження НАССР є обов’язковим в Україні для вказаних вище підприємств у відповідності до Закону України №771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Починаючи з 20.09.2019, норми цього Закону розповсюджуються на усіх виробників харчової продукції, в тому числі й так званих «малих потужностей» (зокрема закладів громадського харчування). Якщо Ви власник, чи керівник підприємства, що перероблює харчову продукцію, то Вам необхідно знати, що, починаючи з 20.09.2019, Ви повинні отримати експлуатаційний дозвіл (для виробників продукції з м’яса), або зареєструвати Ваші потужності в Держпродспоживслужбі України, впровадити та дотримуватися принципів НАССР, GMP, GDP у своїй діяльності та бути готовими до планових інспекційних перевірок з боку інспекторів Держпродспоживслужби. Якщо Ви не зареєстрували свої потужності (не отримали дозвіл), не впровадили в себе принципи НАССР, GMP, GDP – Ви не пройдете перевірку і отримаєте санкції у вигляді штрафу (від декількох до декількох десятків мінімальних зарплат), або у вигляді зупинення роботи потужностей на період до приведення діяльності до вимог Закону.

Загальні відомості про систему управління безпечністю харчових продуктів

НАССР (від. англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – це система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Ця система ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, які є визначальними для безпечності харчових продуктів. Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству змогу:

- гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;

- належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;

- гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання в їжу;

- забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;

- демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;

- укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;

- розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;

- підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції.

Крім того, це інструмент, який можна застосувати до широкого кола простих та складних операцій, він не обмежується великими організаціями. Одна з основних цілей упровадження системи НАССР – забезпечення безпеки харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від лану – до столу». Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві - тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, передусім, навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність продуктів та осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. Може виникнути потреба в зміненні технологічних процесів або методів пакування, перегляді вимог до постачальників сировини та матеріалів, або навіть і в заміні виробничого устатковання чи переплануванні приміщень. Але найважливішим, мабуть, є те, що в процесі запровадження системи змінюється психологія працівників усіх рівнів, приходить усвідомлення важливості питань, пов'язаних з безпечністю продукції, формується розуміння того, яким має бути сучасне управління організацією, щоб досягнути найбільшої результативності щодо убезпечення харчових продуктів. Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі, з метою демонстрації її відповідності нормативним вимогам, гарантування безпечності продукції та підвищення довіри з боку замовників, споживачів та органів контролю.

Можливості, що отримає організація від впровадження системи HACCP

  • Успішно пройти перевірку Держпродспоживслужби та уникнути санкцій
  • Підвищити рівень безпеки своєї продукції та мінімізувати ризик отримання рекламацій від споживачів та своїх замовників
  • Продавати свою продукцію через відомі торгівельні мережі (АТБ, Сільпо, Ашан, Варус і т.п.)
  • Постійно підвищувати якість та привабливість своєї продукції (послуги) не знижуючи її безпечність.