Для тих, хто, насправді, має ціль

ISO 45001. Що це?

ISO 45001 – це міжнародний стандарт, який містить вимоги до системи управління професійною безпекою та здоров’ям і водночас дає настанови стосовно її використання. Він дасть змогу організації покращити показники у сфері охорони праці, зокрема, пов’язані з профілактикою травм і професійних захворювань.

Стандарт ISO 45001 може використовувати будь-яка організація, незалежно від її розміру, типу і сфери діяльності. Всі його вимоги можуть бути інтегровані у її власні управлінські процеси. Стандарт ISO 45001 дає змогу організації завдяки її системі управління професійною безпекою та здоров’я охопити й інші аспекти охорони здоров’я та безпеки (наприклад, такі, як оздоровлення або піклування про самопочуття працівників); проте потрібно мати на увазі, що такі вимоги можуть бути встановлені також і на законодавчому рівні.

Чому варто впровадити систему управління гігієною та безпекою праці?

Система управління гігієною та безпекою праці, що ґрунтується на стандарті ISO 45001, допоможе організації покращити свої показники у сфері охорони праці завдяки:

 • розробці та впровадженню програми дій та кінцевих цілей у сфері професійної безпеки та здоров’я;
 • визначенню небезпек і ризиків у сфері професійної безпеки та здоров’я, пов’язаних з діяльністю цієї організації;
 • пошуку способів їх усунення або мінімізації шкідливого впливу; встановленню оперативного контролю за управлінням ризиками у сфері професійної безпеки та здоров’я та за наявними законодавчими й іншими вимогами;
 • підвищенню обізнаності щодо ризиків, які існують у межах компанії; оцінці показників її діяльності у сфері професійної безпеки та здоров’я і пошуку способів їх покращення;
 • заохоченню працівників до активної участі у діяльності, пов’язаній з професійною безпекою та здоров’ям.

Загалом ці заходи покращать репутацію організації, її сприйматимуть, як безпечне місце роботи. Також організація матиме додаткові переваги:

 • їй стане простіше відповідати нормативним вимогам;
 • зменшаться витрати на нещасні випадки;
 • скоротиться час простою і зменшаться втрати, пов’язані з перервами у роботі;
 • зменшаться витрати на страхові премії;
 • зменшаться плинність кадрів та кількість прогулів;
 • організацію сприйматимуть як таку, що відповідає міжнародним вимогам (на це звертають увагу клієнти, для яких важлива соціальна відповідальність).

чому варто сертифікувати систему управління гігієною та безпекою праці?

Переваги сертифікації ISO 45001 для вашої організації:

 

 • Міжнародний сертифікат, який допоможе збільшити вартість торгової марки

 • Збільшення рівня безпеки праці

 • Мінімізація ризику, поліпшення рівня безпеки завдяки системі моніторингу загроз та ризиків, управління загрозами для здоров’я та безпеки

 • Зниження витрат на систему ГіБП. Поліпшення дієвості управління завдяки зменшенню кількості нещасних випадків і обмеження часу простоїв, зменшення кошту страхування, відшкодувань і штрафів за порушення законодавства

 • Відповідність вимогам світових практик щодо ГіБП

 • Можливість виконати тендерні вимоги замовників стосовно наявності сертифіката відповідності системи управління ГіБП вимогам ISO 45001

 

 

Хто може отримати сертифікат? Варіанти сертифікації. 

 • сертифікувати можна все виробництво, або його частину;

 • сертифікувати можна не тільки підприємства, що виробляють продукцію, але і ті, які надають послуги;

 • сертифікувати можна організації будь-якої форми власності та сфери діяльності;

 • можна отримати сертифікат як на український варіант стандарту, так і сертифікат на міжнародний стандарт, виданий Європейським органом, або ж обидва разом;

 • можливе також прискорене отримання сертифікату (під тендер).

 

процедура сертифікації

Ми пропонуємо та допомагаємо отримати сертифікат на систему управління у органах сертифікації, що мають акредитований статус визнаний Міжнародним форумом з аккредитації (IAF).

Будьте уважні при замовленні послуг з сертифікації у інших компаній!