Меню Закрити

Розробка НАССР. Навіщо??? Що таке НАССР???

НАССР (від. англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – це система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Ця система ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, які є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству змогу:

 • гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
 • належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;
 • гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання в їжу;
 • забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
 • демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
 • укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;
 • розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;
 • підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції.

Крім того, це інструмент, який можна застосувати до широкого кола простих та складних операцій, він не обмежується великими організаціями. Одна з основних цілей упровадження системи НАССР – забезпечення безпеки харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від лану – до столу». Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві – тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, передусім, навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність продуктів та осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. Може виникнути потреба в зміненні технологічних процесів або методів пакування, перегляді вимог до постачальників сировини та матеріалів, або навіть і в заміні виробничого устатковання чи переплануванні приміщень. Але найважливішим, мабуть, є те, що в процесі запровадження системи змінюється психологія працівників усіх рівнів, приходить усвідомлення важливості питань, пов’язаних з безпечністю продукції, формується розуміння того, яким має бути сучасне управління організацією, щоб досягнути найбільшої результативності щодо убезпечення харчових продуктів. Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі, з метою демонстрації її відповідності нормативним вимогам, гарантування безпечності продукції та підвищення довіри з боку замовників, споживачів та органів контролю.

Навіщо впроваджувати систему НАССР???

Принципи НАССР зобов’язані впровадити у себе всі підприємства харчової промисловості незалежно від форм власності та масштабів діяльності, за виключенням домашніх господарств та підприємств, що провадять первинне виробництво (збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин).

Впровадження НАССР є обов’язковим в Україні для вказаних вище підприємств у відповідності до Закону України №771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Починаючи з 20.09.2019, норми цього Закону розповсюджуються на усіх виробників харчової продукції, в тому числі й так званих «малих потужностей» (зокрема магазинів, закладів громадського харчування). Якщо Ви власник, чи керівник підприємства, що перероблює харчову продукцію, то Вам необхідно знати, що, починаючи з 20.09.2019, Ви повинні отримати експлуатаційний дозвіл (для виробників продукції тваринного походження), або зареєструвати Ваші потужності в Держпродспоживслужбі України, впровадити та дотримуватися принципів НАССР, GMP, GDP у своїй діяльності та бути готовими до планових інспекційних перевірок з боку інспекторів Держпродспоживслужби. Якщо Ви не зареєстрували свої потужності (не отримали дозвіл), не впровадили в себе принципи НАССР, GMP, GDP – Ви не пройдете перевірку і отримаєте санкції у вигляді штрафу (від декількох до декількох десятків мінімальних зарплат), або у вигляді зупинення роботи потужностей на період до приведення діяльності до вимог Закону.

Можливості від впровадження???

1) Успішно пройти перевірку Держпродспоживслужби та уникнути санкцій. 2) Підвищити рівень безпеки своєї продукції та мінімізувати ризик отримання рекламацій від споживачів та своїх замовників. 3) Продавати свою продукцію через відомі торгівельні мережі (АТБ, Сільпо, Ашан, Варус і т.п.). 4)Постійно підвищувати якість та привабливість своєї продукції (послуги) не знижуючи її безпечність.

Обсяг та алгоритм надання наших послуг

Про стандартний обсяг послуг, алгоритм його надання, а також додаткові послуги можна дізнатися нижче.

Стандартний обсяг послуг

1. ПОРЯДОК ДІЙ

 • Наш фахівець здійснює виїзд до Вашої організації з метою збору даних про Вашу систему управління.

 • Під час здійснення діагностики, наш фахівець критично аналізує зібрані дані та інформує Вас про всі виявлені відповідності та невідповідності встановленим вимогам.

2. ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ

 • Розуміння ступеню відповідності Вашої системи управління встановленим вимогам
 • Рекомендації щодо приведення потужності у відповідність 
 • Розробка пакету програм попередніх умов

 • Розробка блок-схем виробничих процесів

 • Розробка усіх необхідних, в контексті системи НАССР, наказів та положень

 • Аналіз та оцінка ризиків виробничих процесів
  Визначення критичних контрольних точок та розробка заходів управління (формування плану НАССР)

 • Розробка протоколів проведеної оцінки ризиків та Плану НАССР

 • Навчання персоналу 7 принципам НАССР та роз’яснення їх суті
 • Роз’яснення щодо структури системи НАССР
 • Роз’яснення методології оцінки ризиків з прикладами основних факторів ризиків
 • Екскурс в законодавчу базу стосовно безпечності харчових продуктів
 • Підготовка до перевірок з боку Держпродспоживслужби

Ми завжди на зв’язку та готові відповісти на всі Ваші запитання стосовно впровадження системи НАССР

Додаткові послуги